Wij Zijn Hulpzaam Energiek Hoeilaart

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Lezingen & Activiteiten

Archief, Ongecategoriseerd

Woord van de Voorzitter

Beste Cultuurliefhebber, In het voorjaar van 2020 had het Willemsfondsbestuur een mooie cultureel programma uitgewerkt. Een workshop “ Japanse thee

Lees meer

Archief, Lezing

Mededeling omtrent Lezing: “Hoe kijken naar Kunst” – Geannuleerd

Belangrijke mededeling : De lezing over “ Hoe kijken naar kunst “ door arch. Chris Verhaegen die geprogrammeerd stond op

Lees meer

Archief, Lezing

10/2 – Lezing – Europa (Afgelast wegens Corona)

Op woensdag 10 februari 2021 om 20 uur hopen wij Prof. Hendrik Vos in het GC F. Sohie te ontmoeten

Lees meer

Archief, Ongecategoriseerd

13/02/2020 – Te voet naar Compostella.

Lezing door Paul DeGyse. Donderdag 13 februari 2020. Locatie: GC F. Sohie – Cafétaria. Een mooie ervaring die Hoeilander, Paul

Lees meer

Archief, Ongecategoriseerd

23/01/2020 – (Ge)zonder suiker! Kom uit de suikerval.

Lezing door Bodil Bajwa. Donderdag 23 januari 2020. Locatie: GC F. Sohie – Cafétaria. Welk effect heeft suiker op jou?

Lees meer

Archief, Lezing

15/10 – Lezing – Mieke Maerten boek “ Ik moet nu gaan “. Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw.

  Gastspreker: François Pauwels, teamarts bij Omega. Wat gaat er in een moeder om wanneer ze van haar zesendertigjarige zoon

Lees meer

Onze Missie

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging.

Vanuit haar liberaal- vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Leden, afdelingen, verbonden, werkgroepen, besturen én personeel hebben in de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen een verantwoordelijkheid op te nemen en een concrete rol te vervullen.

Onze Doelstelling

Het Willemsfonds vzw is een Vlaamse, liberaal- vrijzinnige, culturele vereniging die in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via al haar geledingen (afdelingen en Provinciale Verbonden) aan sociaal-cultureel volwassenenwerk doet. De vereniging heeft daarbij aandacht voor samenwerkings – en uitwisselingsprojecten met organisaties in binnen- en buitenland.

Met haar sociaal-cultureel volwassenenwerk verdedigt de vereniging de Nederlandse taal en cultuur. Zij streeft de culturele, economische, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling na, alsook de emancipatie van het individu in een klimaat van verdraagzaamheid en van geestelijke en politieke vrijheid.

Het Willemsfonds vzw onderschrijft ten volle de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens.

Het Willemsfonds vzw biedt een discussieplatform aan door informeel en interactief te leren in groepsverband. Op die manier worden vooroordelen afgebouwd, en een positief leefklimaat tot stand gebracht, wars van elk eng nationalisme, racisme, xenofobie, ideologisch, religieus of partijpolitiek fanatisme.