Word Lid

Hoe?

Dat kan eenvoudig door contact op te nemen met de Willemsfondsafdeling in uw gemeente/regio of met het Willemsfonds Algemeen Bestuur in Gent (tel. 09 224 10 75; e-mail : info@willemsfonds.be).

 

Hoeveel lidgeld betaalt u?

U betaalt slechts €15 lidgeld per jaar (individueel lid) of €3 per bijkomend gezinslid. U ontvangt respectievelijk een individuele lidkaart of een gezinslidkaart.

 

Wil u steunend lid worden?

Dat kan door naast uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage een gift te doen aan het Willemsfonds Algemeen Bestuur. Voor elke gift van €40 of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE39 0010 2817 2819 van Willemsfonds Algemeen Bestuur vzw.

 

Uw voordeel?

Als lid van het Willemsfonds wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten. U kan gratis of tegen een gunsttarief deelnemen aan de verschillende culturele uitstappen, reizen, tentoonstellingsbezoeken, muziek en theatervoorstellingen, ontmoetingen en debatten… Op die manier verrijkt u niet alleen uzelf. U verruimt tegelijk uw kennissenkring en u neemt actief deel aan het cultuurleven in Vlaanderen.

U ontvangt 4 maal per jaar het ledenblad ‘Rechtuit’ en u geniet een exclusieve korting op de publicaties van VUB-PRESS.

Uw lidkaart (individuele- of gezinslidkaart) geeft u bovendien recht op een extra korting in tal van culturele instellingen.