Woord van de Voorzitter

Beste Cultuurliefhebber,

In het voorjaar van 2020 had het Willemsfondsbestuur een mooie cultureel
programma uitgewerkt. Een workshop “ Japanse thee ceremonie “ , een
dokterspraatje met als onderwerp “ 100 mythen van de geneeskunde door
Prof. Dr. Dirk Devroey, een lezing over “ hoe kijken naar kunst “ door arch. Chris
Verhaegen. Door het Coronavirus is dit niet kunnen doorgaan.

Gezien het virus nog altijd hevig onder ons is, kan de Cultuursector nog niet
opstarten en wij vrezen dat het tot de zomer zal duren vooraleer wij U terug
interessante activiteiten kunnen aanbieden. Wij gaan trachten het programma
van 2020 te hernemen in het volgend cultuurjaar. Daarover zullen wij ten
gepaste tijde U informeren op deze website en op onze Facebook pagina’s.
Alvast wensen alle bestuursleden en mijzelf, U een prettig eindejaar en vooral
een gezond en succesvolle nieuw jaar zonder hinder van een virus.

De voorzitter.

André Vandenput