14/11 – Lezing – Michel Erkens – “ 100 jaar Gemeentehuis “.

            Burgemeester Charlier

 

100 jaar geleden werd het kasteel aangekocht door het Gemeentebestuur en werd het omgevormd tot Gemeentehuis waar we allen trots op zijn.  Wie waren de verkopers.

Waarom verkochten ze hun kasteel in Hoeilaart en wie waren de kopers? Waar vergaderde men vroeger? Hoe zag de gemeenteraad eruit tijdens en net na WO I. Welke prijs werd voor het gebouw betaald, wat zat er nog allemaal bij de verkoop.  Was de prijs te hoog, of eerder aan de lage kant.

En nu, na 100 jaar, een beschermd gebouw. We denken het allemaal te kennen maar er zijn toch  enkele merkwaardige hoekjes en  decoraties.  Michel Erkens, voorzitter van de Heemkundige Kring gidst u door de geschiedenis van de aankoop en door de wandelgangen van het kasteel.

 

Organisatie : Willemsfonds.

Kaarten:

Abo 1…2..3…Hoeilaart – leden: € 3 — VVK: € 4 — Kassa: € 5.

Cultuurwaardebons worden aanvaard.

Kaartenverkoop: Aan de bali van het GC  F. Sohie.

Donderdag 14 November, om 20u, GC. F; Sohie – Cafétaria.