Di 24/10 – Lezing: Euthanasie en stervensbegeleiding

Prof. Wim Distelmans Dinsdag 24 oktober 2023 om 20 uur Felix Sohie Centrum Theaterzaal / Cafétaria Professor Wim Distelmans is dé wegbereider van zowel palliatieve zorg als hetrecht op euthanasie.En dus de geknipte persoon om te verduidelijken wat kan en (nog) niet kan metbetrekking tot een zelfgekozen levenseinde.Weinigen zijn beter geplaatst om ons mee te […]

Woe 28/6 De oorlog in Oekraïne – Roger Housen – Lezing en Debat

Roger HousenDefensiespecialist, oud Kolonel en mediafiguur  Roger Housen is kolonel buiten dienst van hetBelgische leger.Hij heeft gediend als commandant van eengemechaniseerd infanteriebataljon en wasraadgever van twee opeenvolgende Belgischeministers van Defensie. Roger Housen wasdirecteur van de afdeling langetermijnplanning vande Belgische generale staf en coauteur van tweestrategische plannen voor het Belgisch leger. Hijheeft eveneens gewerkt bij het […]

Di 10/1: Lezing: Bloed van kamelen en lama’s als bron van betere medicinen

Lezing door prof. dr. em. Serge Muldermans, tevens ereburger van Hoeilaart. Hij zal uitleggen wat er special is aan antistoffen van kameelachtigen en hoe ze gebruikt kunnen worden om antilichamen te vormen tegen Alzheimer, psoriasis, reumatoide, artritis en kanker, maar eveneens tegen SARS-CoV-2, schorpioenengif, slangengif en dodelijke schimmelziektes. Org. Kennisbeurs-Drivenstreek, Cultuursmakers, Okra, SamenVoor, Femma, Samana, […]

Di 31/01: Politiek journalist Ivan De Vadder beschrijft hoe de verwoede pogingen van de politiek om dichter bij de burger te komen steeds stuklopen.

Al 30 jaar lang zorgt ‘de kloof met de burger’ voor wanhoop in de Wetstraat. Sindsdie beruchte Zwarte Zondag in 1991, is nog niemand erin geslaagd die kloof ookmaar een beetje te dichten. Ze lijkt een structureel onderdeel geworden van dedemocratie.Waarom mislukken alle pogingen om die zogenaamde kloof te dichten? Met recenteen minder recente voorbeelden […]

10/2 – Lezing – Europa (Afgelast wegens Corona)

Op woensdag 10 februari 2021 om 20 uur hopen wij Prof. Hendrik Vos in het GC F. Sohie te ontmoeten die een lezing zal houden over “ Europa “. Hij zal ons uiteenzetten over het ontstaan van deze instelling en de werking van de verschillende organen. Dit alles onder voorbehoud.

14/11 – Lezing – Michel Erkens – “ 100 jaar Gemeentehuis “.

            Burgemeester Charlier   100 jaar geleden werd het kasteel aangekocht door het Gemeentebestuur en werd het omgevormd tot Gemeentehuis waar we allen trots op zijn.  Wie waren de verkopers. Waarom verkochten ze hun kasteel in Hoeilaart en wie waren de kopers? Waar vergaderde men vroeger? Hoe zag de gemeenteraad […]