Woe 28/6 De oorlog in Oekraïne – Roger Housen – Lezing en Debat

Roger HousenDefensiespecialist, oud Kolonel en mediafiguur  Roger Housen is kolonel buiten dienst van hetBelgische leger.Hij heeft gediend als commandant van eengemechaniseerd infanteriebataljon en wasraadgever van twee opeenvolgende Belgischeministers van Defensie. Roger Housen wasdirecteur van de afdeling langetermijnplanning vande Belgische generale staf en coauteur van tweestrategische plannen voor het Belgisch leger. Hijheeft eveneens gewerkt bij het […]