Di 24/10 – Lezing: Euthanasie en stervensbegeleiding

Prof. Wim Distelmans Dinsdag 24 oktober 2023 om 20 uur Felix Sohie Centrum Theaterzaal / Cafétaria Professor Wim Distelmans is dé wegbereider van zowel palliatieve zorg als hetrecht op euthanasie.En dus de geknipte persoon om te verduidelijken wat kan en (nog) niet kan metbetrekking tot een zelfgekozen levenseinde.Weinigen zijn beter geplaatst om ons mee te […]

Woe 28/6 De oorlog in Oekraïne – Roger Housen – Lezing en Debat

Roger HousenDefensiespecialist, oud Kolonel en mediafiguur  Roger Housen is kolonel buiten dienst van hetBelgische leger.Hij heeft gediend als commandant van eengemechaniseerd infanteriebataljon en wasraadgever van twee opeenvolgende Belgischeministers van Defensie. Roger Housen wasdirecteur van de afdeling langetermijnplanning vande Belgische generale staf en coauteur van tweestrategische plannen voor het Belgisch leger. Hijheeft eveneens gewerkt bij het […]

Di 10/1: Lezing: Bloed van kamelen en lama’s als bron van betere medicinen

Lezing door prof. dr. em. Serge Muldermans, tevens ereburger van Hoeilaart. Hij zal uitleggen wat er special is aan antistoffen van kameelachtigen en hoe ze gebruikt kunnen worden om antilichamen te vormen tegen Alzheimer, psoriasis, reumatoide, artritis en kanker, maar eveneens tegen SARS-CoV-2, schorpioenengif, slangengif en dodelijke schimmelziektes. Org. Kennisbeurs-Drivenstreek, Cultuursmakers, Okra, SamenVoor, Femma, Samana, […]

Di 31/01: Politiek journalist Ivan De Vadder beschrijft hoe de verwoede pogingen van de politiek om dichter bij de burger te komen steeds stuklopen.

Al 30 jaar lang zorgt ‘de kloof met de burger’ voor wanhoop in de Wetstraat. Sindsdie beruchte Zwarte Zondag in 1991, is nog niemand erin geslaagd die kloof ookmaar een beetje te dichten. Ze lijkt een structureel onderdeel geworden van dedemocratie.Waarom mislukken alle pogingen om die zogenaamde kloof te dichten? Met recenteen minder recente voorbeelden […]

Zomerbar op het Gemeente plein. Zondag 29 augustus vanaf 16u tot 24u

Beste vrienden, Dit laatste weekend van augustus, staan wij van Willemsfonds op zondag in de Zomerbar op het Gemeenteplein. Vrijdag en zaterdag staat er ook heel veel op het programma. Kom gerust eens langs en geniet van de animatie en de vele verschillende dranken die wij verkopen in de Ottobus.   Om 18u optreden van […]

Woord van de Voorzitter

Beste Cultuurliefhebber, In het voorjaar van 2020 had het Willemsfondsbestuur een mooie cultureel programma uitgewerkt. Een workshop “ Japanse thee ceremonie “ , een dokterspraatje met als onderwerp “ 100 mythen van de geneeskunde door Prof. Dr. Dirk Devroey, een lezing over “ hoe kijken naar kunst “ door arch. Chris Verhaegen. Door het Coronavirus […]