Geachte lezer,

Sinds begin 2017, heeft het nationaal bestuur van het Willemsfonds een nieuwe weg ingeslagen op
het terrein van uitstraling naar een breed publiek in Vlaanderen. Verschillende maanden hebben
werkgroepen gebrainstormd over hoe het Willemsfonds zijn eigenheid in de culturele – vrijzinnige en
sociale ontplooiing kan verwoorden. Verschillende initiatieven zijn reeds geïmplementeerd. Wij
hebben reeds gebruik gemaakt van het nieuwe initiatief “de Fakkelteit “, dat interessante lezingen
aanbiedt. Ook de huisstijl met een verfrissende logos is vernieuwd.

Einde oktober is de nieuwe website uitgerold www.willemsfonds.be waar u allerlei info kan opvragen
van o.a. culturele activiteiten, kortingen, vorming, lokaal nieuws en activiteiten.

Op lokaal vlak hebben wij het cultureel jaar2017 – 2018 ingezet met interessante lezing over het
onderwerp: “het Basisinkomen “. Er zijn in totaal 6 onderwerpen die zullen aan bod komen en die U
uitgebreid kan terugvinden op onze nieuwe layout van de website www.willemsfondshoeilaart.be.
Ook op facebook en de nieuwe app. van Hoeilaart kan U onze activiteiten maandelijks volgen.

Tenslotte, melden wij U, dat onze 5 de Multiculturele happening zal plaats vinden op zondag 3 juni
2018 in het GC Felix Sohie met 10 deelnemende landen waaronder vele nieuwe. Het is een
jubileumjaar en wij garanderen U dat er zal gevierd worden. Zeker niet te missen

.
Het Willemsfondsbestuur wenst U een vrolijk eindejaar.

André Vandenput.

Voorzitter.